top of page

Hoe te leven met paradoxen?


Mijn collega Marco Buschman, vroeg honderden deelnemers aan zijn trainingen en workshops om de kenmerken van een exellent team te beschrijven.


De kenmerken waren te verdelen in twee groepen: de meer zakelijke vaardigheden en de meer sociale vaardigheden. Beiden zijn gelijkwaardig. Zonder één van beiden functioneert een team niet goed genoeg. Ze zijn dus allebei even belagrijk.


En de paradox is, dat ze ook niet allebei even belangrijk zijn. Want de kwaliteiten die voor succesvolle teams werden benoemd, bestonden voor 1/3 uit zakelijke vaardigheden en voor 2/3 uit sociale vaardigheden. En dus blijken die sociale vaardigheden toch ergens belangrijker.


Hoe kan het nou even belangrijk zijn én toch ook weer niet?


Soms vinden we het moeilijk om om te gaan met ogenschijnlijke tegenstellingen. We benaderen de wereld het liefst in zwart-wit termen. Er is een authentiek zelf zonder lagen en er is ook een authentiek zelf met lagen. Er is een wereld met dualiteiten en er is een wereld zonder. De balans tussen vrouweiljke en mannelijke energie is belangrijk en ook helemaal niet. En zo kunnen we nog wel even doorgaan...


Maureen Murdock schrijft in haar boek dat we de moed moeten hebben om met paradoxen te leven, de kracht moeten hebben om de spanning van het niet-weten te aanvaarden, en de bereidheid moeten hebben om te luisteren naar onze innerlijke wijsheid en de wijsheid van de aarde.


Het model dat ik heb ontwikkeld om de vrouwelijke energie volledig tot bloei te laten komen, bestaat uit 3 velden: een veld van krachtbronnen, een veld van energieën en een veld van verbinding.


Het veld van 6 energieën helpt ons om te creëren, in flow te zijn met het leven en om dingen veel gemakkelijker te laten gaan. De paradox van elk van deze energieën is dat ze ons wellicht het meeste brengen, maar dat we ze ook het moeilijkst kunnen omarmen. Om deze energieën toe te laten in ons leven, kunnen we een diepe strijd ervaren. We mogen onszelf in ons diepste wezen aankijken.


Zodra je leert met de paradox te leven en deze energieën in je leven toelaat, dan zul je zien dat de creativiteit door je heen gaat stromen. Het is tenslotte de vrouwelijke energie die creëert.

Creativiteit kan op vele verschillende manieren worden geuit: schrijven, dansen, schilderen of dromen van nieuwe ideeën.


Je hebt een enorme hoeveelheid energie in je, wachtend om te worden geuit en gerealiseerd. Stel je voor wat je kunt creëren. Alles wat je in flow uit, is je vrouwelijke energie.


En dat pad ga ik verder ontdekken met een groep vrouwen. Samen experimenteren, co-creëren en doorgronden. Een plek waar we kunnen praten, zwijgen, lachen, huilen, dansen, mediteren of gewoon ZIJN. Een plek waar ik je meeneem op de wervelende reis van vrouw-zijn. Een plek waar we verhalen delen. Een plek waar we herkenning en erkenning vinden. Een plek waar we gezien en gehoord worden voor wie we zijn. Dit is wat de Feminine World Experience voor mij betekent.


Lots of love,

ClaudiaComentarios


Meer artikelen...
bottom of page