Tot op de dag van vandaag herinnert ze zich haar vraag