top of page

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
Claudia Scholten coaching en training verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E- mailadres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

3.2 Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Beheer van het cliëntenbestand

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

 • Verbetering van mijn dienstverlening (intervisie, supervisie, collegiaal overleg)

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening

 • Facturering

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

 • Marketing (door akkoord te gaan met deze privacyverklaring stemt de opdrachtgever in met het sturen van digitale nieuwsbrieven, waarvoor de klant zich op ieder moment kan uitschrijven, conform de AVG)

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van geschillen


 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@claudiascholten.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben
Claudia Scholten coaching en training verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Claudia Scholten coaching en training analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Claudia Scholten coaching en training zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 5 jaar.


Delen met anderen
Claudia Scholten coaching en training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 


In kaart brengen websitebezoek
Claudia Scholten coaching en training gebruikt alle en technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@claudiascholten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Claudia Scholten coaching en training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Claudia Scholten coaching en training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maat
regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@claudiascholten.nl

 

bottom of page