top of page

Het versterken van je weerbaarheid

DOOR HET (H)ERKENNEN VAN JE
KWETSBAARHEID EN VEERKRACHT

Ik ben officieel gecertificeerd MeasureMe coach en ik begeleid jou door de unieke analyse methode van MeasureMe heen. Door de diepgaande analysemethodiek verkrijg je inzage in jouw ontwikkeling, talent en capaciteit en maken we de vertaling naar gedrag. Je krijgt inzicht in jouw patronen van kwetsbaarheid en veerkracht en de wisselwerking daartussen; jouw weerbaarheid.. Samen doorlopen we de stappen herkennen, erkennen en inzichten opdoen. Dit stelt je in staat om vanuit potentie en motivatie, gezond en veerkrachtig te kunnen leven, leren en werken, want..."ALS JE BETER WEET, DAN DOE JE BETER.

De analysemethodiek hanteert een integrale benadering, waarbij we inzoomen op jouw intrinsieke zelf. Waarbij we ook factoren uit je directe en indirecte omgeving in kaart brengen; jouw context van bestaan. Een fantastisch methode om snel en effectief diepgaande inzichten te krijgen.

Je staat stil bij vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Welke belemmeringen spelen er en hoe kan ik ze doorbreken? En...Hoe kan ik leven en ontwikkelen vanuit mijn ZIJNS-niveau?

WR Claudia - Marjan van Houwelingen -24.jpg

Door:

01

Aan de hand van twee vragenlijsten, verzamelen  we data gebaseerd op hoe jij jezelf ervaart. Hierdoor kunnen we op een objectieve wijze analyseren welke zichtbare en onzichtbare patronen er bij jou spelen.

02

De data komt voort uit jouw antwoorden en is dus van jou. Er zit geen waardeoordeel aan verbonden. Er is geen goed of fout. Hierdoor ben jij de enige persoon die de uitkomsten kan beoordelen. We gaan samen door de stappen:

  1. Herkennen; Ik begeleid je door jouw persoonlijke dashboard aan de hand van de data en deel de interpretatie met je. Tegelijkertijd maak ik een vertaling naar gedrag. Samen koppelen we dit aan situaties die in jouw leven spelen. Door hierover in gesprek te gaan, ervaar je een en al herkenning.

  2. Erkennen; Je wordt je bewust van gedrag en patronen en je kunt deze koppelen aan gebeurtenissen in je leven. Door je eigen gedrag en patronen te kunnen verklaren, leer je om deze te erkennen. Ook help ik je vanuit een compassiegerichte aanpak, om ook jezelf hierin te erkennen.

  3. Inzichten opdoen; Er ontstaat een diepgaande bewustwording die stimuleert om tot actie over te gaan. We brengen samen focus aan en je leert waar je kunt beginnen om tot herstel en/of ontwikkeling te komen.

03

Door inzage jouw veerkracht- en kwetsbaarheidspatronen en de wisselwerking hiertussen te doorgronden, ben je in staat om gerichte keuzes te maken die jouw weerbaarheid verstevigen. Je kunt nu gericht richting geven aan je leven en ontwikkeling.

04

Je krijgt inzicht in je eigen cultuurkenmerken (jouw blauwdruk), waarbij we onderzoeken wat nature en wat nurture is. Zodat je hoe jij het beste tot je recht komt. Doordat je diepgaand inzicht verkrijgt, ontdek je wat belangrijke factoren en waarden voor jou zijn en waar je aandacht naar uit zou kunnen/ moeten gaan. Hierdoor ontstaat perspectief en kun je direct de eerste stappen zetten.

WR Claudia - Marjan van Houwelingen -25.jpg

Mijn motto:

 

“Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het besef dat

iets anders belangrijker is waardoor je het toch aangaat."

 

Oftewel f#cking scared, feel it and do it anyway!

 

De analyse bestaat uit 2 onderdelen:
 

PEM: Personal Employability Mapping

Is een analysemethodiek die jouw ontwikkeling & talent inzichtelijk maakt, zowel op persoonlijk als zakelijk niveau. Er wordt een vertaling naar gedrag en beleving gemaakt, waardoor je zicht krijgt op patronen en eventuele knelpunten.

 

Middels een online vragenlijst in een beveiligde omgeving worden jouw vaardigheden afgezet tegen 16 universele competenties, die je in staat stellen om je te verhouden tot wat de maatschappij van je vraagt. Zowel in je persoonlijk als werkend leven.

Doordat we samen de uitkomsten van de data doornemen en hierover in gesprek gaan, waarbij het volledig om en over jou gaat, kun je de regie nemen over jouw eigen situatie en leven. Door het doorlopen van de stappen, herkennen, erkennen en inzichten opdoen, komen we tot de kern van jouw situatie en kunnen we (preventief) anticiperen. Ik help je op weg en geef richting. Je ervaart direct impact en kunt ermee aan de slag.

 

De analyse geeft je antwoord op vele vragen en dilemma’s.

VRR: Vulnerability, Resilience, Risk Analyses (De kwetsbaarheid, risico en veerkracht  analyse)

Deze analyse methodiek geeft snel inzicht en accurate informatie over persoonlijke kwetsbaarheid en veerkracht en de interactie daartussen. Dit wordt gegenereerd mede door het in kaart brengen van beschermende- en risicofactoren.

Via een  persoonlijk dashboard begeleid ik je door de data en de uitkomsten die visueel worden weergegeven.

 

Zo krijg je inzicht in de onderlinge relaties van variabelen en onderwerpen. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen jouw persoonlijke kwetsbaarheid en jouw beschermende- en risicofactoren.

 

Daarbij ontdek je over welke veerkracht jij beschikt en hoe je deze het meest effectief kunt toepassen om je kwetsbaarheid te verminderen. Kortom, het versterken van je (mentale) weerbaarheid!  

Claudia Scholten
Transformatiecoach

Mijn naam is Claudia Scholten. Ik ben hoog sensitief en analytisch sterk. Daardoor heb ik het talent om te kunnen horen, zien en aanvoelen wat je nodig hebt. Ik zie je potentieel. Ik zie wie je werkelijk bent. Voorbij jouw belemmerende gedachten, trauma's en conditioneringen. Ik leg snel de vinger op de 'zere plek'.

Elke sessie is een reis op zich. Hoewel jouw vraag en behoeften natuurlijk centraal staan, werk ik altijd vanuit het nu. Wat is er in het nu dat zich aandient, gezien , erkent en geheeld mag worden?  Welke verbanden zie ik in de uitkomsten van jouw antwoorden op de vragen en welk inzicht kan ik jou vanuit de analyse bieden, zodat je direct de regie kunt pakken?

 

Ik zal je soms confronteren, je laten zien wat er dieper in jou verborgen zit, wat je mogelijk nog niet aan hebt toegelaten. Daarin staat voorop dat ik altijd werk vanuit de kaders van psychologische vrijheid, waarbij  jij bepaalt of je dieper in wilt/ kunt gaan op specifieke onderwerpen. 

WR Claudia - Marjan van Houwelingen -21_edited.jpg

De investering in jezelf

We starten (indien gewenst) met een korte kennismaking van 15 minuten. Daarna ontvang je per e-mail een uitnodiging om twee online vragenlijsten in te vullen. We maken een afspraak voor het analysegesprek van maximaal 1,5 uur. Soms is het gewenst om eerder te stoppen.  Samen plannen we nog 2 vervolggesprekken in, die we op maat invullen. We overleggen samen gedurende het gesprek wat voor jou gewenst is.

De kosten voor het analyse pakket is € 1475,= (excl. BTW)

Prijs is inclusief:

  • Korte kennismaking

  • Afname van twee vragenlijsten

  • Validatie van gekwantificeerde data

  • Inzicht in het  persoonlijk dashboard

  • Eén analysegesprek van 60-90 minuten op basis van de  PEM en de VRR (online of in mijn praktijk)

  • Twee coaching/analysegesprekken van 60 minuten op maat.

  • Een terugkoppeling van het advies

Rapport

Deze manier van analyse verbindt data en menselijk perspectief met elkaar. Er rolt geen standaard rapport uit, maar samen analyseren we de data, zodat de uitkomst echt waardevol voor je is. Mocht je toch een rapport wensen te ontvangen, dan kan ik deze voor je uitwerken op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd. De kosten hiervoor zijn € 300,= (excl. BTW)

Coaching

Uiteraard is het mogelijk om na de analyse vervolg coaching te starten waarbij we voortborduren op de verkregen inzichten.

bottom of page