top of page

Het is tijd voor nieuw leiderschap


leiderschap-samenwerking

We zijn van het industriële tijdperk, met een aantal tussenstappen overgegaan naar het kennistijdperk. Een nieuwe manier van denken, voelen, ervaren, leven en werken is daarmee ontstaan. De snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden neemt exponentieel toe en daarmee het belang om ons aan te passen.

De overheid trekt zich terug, je boontje zelf doppen wordt steeds belangrijker. Professor Jan Rotmans ziet door nieuwe technologieën de focus naar duurzaam verschuiven. We hoeven niet meer te bezitten, maar willen gebruiken. We vinden waarde creëren steeds belangrijker. Zorgde digitalisering enkele decennia geleden nog voor globalisering. Nu zie je alweer nieuwe kleinschalige netwerken en initiatieven ontstaan met grote impact. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop.

Ook de nog niet zo lang geleden opgekomen digitale revolutie, zal weer afnemen. De roep om persoonlijke benadering en gezien en gehoord te worden, is sterk aanwezig. In de huidige informatiemaatschappij of diensteneconomie is verwerving en kanalisering van informatie belangrijker geworden dan de productie. Kennis delen is belangrijker geworden dan kennis bewaken.

Bedrijven moeten zich daarom continue aanpassen aan een veranderende omgeving. Flexibiliteit is een grote uitdaging voor de traditioneel gerichte bedrijven en medewerkers. Maar naast dat de overheid zich terugtrekt, wil de mens ook steeds zelfstandiger worden. Eigen autonomie is van belang. De tijd dat ons werd verteld wat we moesten doen, achter de lopende band in de fabriek, is echt voorbij.

En met het veranderen van de maatschappij, veranderen ook functies en rollen van medewerkers in een steeds sneller tempo van vorm en inhoud. Kennis heeft een steeds kortere houdbaarheid. Van iedereen wordt flexibiliteit gevraagd. Hierdoor wordt, naast competenties, het vermogen om effectief om te kunnen gaan met veranderingen steeds belangrijker.

Dit alles vraagt om transformatiekracht. De transformatiekracht van mensen. Daarom is het wat mij betreft hoog tijd dat we onze focus verleggen van processen of systemen naar mensen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op efficiency, effectiviteit, rendement, kosten en baten. Die tijd is voorbij.

De huidige systemen beginnen te knellen. Niet voor niets kopte de Telegraaf dit weekend “Stress oorzaak enorme crises”. Een tijd van chaos waarin het systeem wordt opgeschud. Je ziet deze behoefte terug bij de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. De vraag om verandering van prestatie, succes, voorspelbaarheid, carrière naar ontwikkeling, voldoening, authenticiteit en balans, is groot.

En de volgende verandering ligt al weer om de hoek. Machines hebben menselijke spierkracht vervangen. Het IQ van een computer is vele malen sterker dan die van de mens. Zorgen robots er straks niet voor dat kennis ons op een presenteerblaadje wordt aangereikt? Dat vele cognitief ingestoken banen zullen verdwijnen? Worden daardoor de vaardigheden die we alleen als mens bezitten niet veel belangrijker?

Riens Meijer schrijft in het Oranje boekje over hoe de toekomst van Nederland eruit moet zien: “Om tot ontplooiing te komen, moeten we onze goed ontwikkelde hoogtechnologische bekwaamheden en kennis aanvullen met hoge conceptuele en hoge contactuele vaardigheden.” “Hoge contactuele vaardigheden betekent dat je empathisch bent, subtiele aspecten in interactie aanvoelt, plezier hebt in je eigen ontwikkeling en die van anderen en naast het alledaagse zoekt naar doel en betekenis.”

Dat vraagt ook van leiders om te veranderen in hun manier van aansturen. Flexibiliteit, zelfsturing en de juiste communicatievaardigheden vraagt hier aandacht. Hoe dien jij, als leider, jouw club mensen? De focus verschuift van het individu naar de groep. Medewerkers worden niet langer individueel beoordeeld, maar in teamverband uitgedaagd om vanuit hun passie en talenten waarde toe te voegen. Medewerkers worden ingezet op kwaliteiten en niet meer functieomschrijvingen. Dit zie je al ontstaan binnen bijvoorbeeld scrumteams. De uitdaging voor de ‘nieuwe leider’ is om mensen te verbinden en te boeien. En dat vraagt van leiders om zich eerst te verbinden met zichzelf, dan met de ander, zodat ze kunnen sturen vanuit passie én vertrouwen.

~Maak verbinding ~

Lieve groet,

Claudia

Comments


Meer artikelen...
bottom of page